Слово Завідувача Торгово-економічного відділення

   На ринку освітніх послуг існує багато навчальних закладів, які готують спеціалістів за такими ж напрямками, як і ми. Щоб бути конкурентоспроможними, щоб вижити і бути лідерами, ми робимо акценти на якості освіти.
   Саме якість освіти – це те, що характеризує позитивно не тільки наше відділення, а й коледж загалом.
   Важливі акценти ми робимо і на практичному навчанні. На базах практики,студенти набувають відповідних навичок.  Позитивно себе зарекомендувавши, випускникам можуть запропонувати працевлаштуватися.
   Випускники торгово-економічного відділення працюють у всіх сферах економіки і суспільного життя.
   Торгово-економічне відділення здійснює підготовку фахівців відповідно до вимог українського і європейського освітнього простору. Для вирішення відповідних завдань ведеться активна співпраця з бізнесом, уніфікуються освітні програми підготовки фахівців з економіки і менеджменту, впроваджуються сучасні інформаційні технології, модернізується матеріально - технічна база, удосконалюється методичне забезпечення, розвиваються зв’язки з підприємствами, організаціями, підприємницькими структурами, органами державного управління тощо. Навчання на торгово-економічному відділенні забезпечує ґрунтовну професійну та прикладну  підготовку кожного студента.      
   Львівський коледж м’ясної та молочної промисловості – це сучасні аудиторії, спеціалізовані комп’ютерні  лабораторії, новітнє  устаткування завдяки чому кожен студент отримує доступ до найновіших технологій мультимедійного світу. У навчальному процесі  використовуються  відео конференції. Кожен студент має змогу поглиблювати свої знання дистанційно завдяки мережі Віртуального навчального середовища.
Кращі студенти коледжу здобувають різноманітні стипендії, премії. Усі студенти за необхідності забезпечуються поселенням у гуртожитку.