Перелік спеціальностей

 
Спеціальність 181 Харчові технології, спеціалізація 5.05170109 Зберігання, консервування та переробка м'яса
Спеціальність 181 Харчові технології, спеціалізація  5.05170101 Виробництво харчової продукції
Спеціальність 181 Харчові технології, спеціалізація 5.05170111 Зберігання, консервування та переробка молока
Спеціальність 076 Підпрємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність
Спеціальність 071 Облік і оподаткування,  спеціалізація 5.03050901 Бухгалтерський облік 
Спеціальність 242 Туризм, спеціалізація 5.14010301 Туристичне обслуговування