Електронна бібліотека

 
"Харчові технології"
Перун Г.П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт по темі "Технологія молочних консервів"
Перун Г.П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт по темі "Технологія молочних консервів"
Перун Г.П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт по темі "Сири сичужні"
Перун Г.П. Конспект лекцій по темі "Сучасні технології виробництв"
Перун Г.П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт по темі "Масло"
Перун Г.П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт до теми "Технологія кисломолочного сиру та сиркових виробів"
Перун Г.П. Конспект лекцій по темі "Технологія сичужних сирів"
Лазаревич В.М. Облік і звітність. Методичні вказівки до виконання практичних завдань для студентів спеціальності "Виробництво харчової продукції"
Лазаревич В.М. Організація виробництва в звклвдвх ресторанного господарства. Методичні вказівки до виконання практичних завдань для студентів спеціальності "Виробництво харчової продукції"
Лазаревич В.М. Товарознавство харчових продуктів. Методичні вказівки до виконання практичних завдань для студентів спеціальності "Виробництво харчової продукції"
Маслійчук О.Б. Навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи та самоконтролю знань студентів з дисципліни "Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства"
Маслійчук О.Б. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни "Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства"
Маслійчук О.Б. Лабораторний практикум до виконання лабораторно-практичних завдань з дисципліни "Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства"
Бунь С.Й. Методичні вказівки до виконання практичних робіт по темі "Visual Basic"  
Іжевська О.П. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з "Технології виробництва кулінарної продукції"
Іжевська О.П. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з "Організація виробництва в ЗРГ"
Іжевська О.П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з "Технологія виробництва борошняних кондитерських виробів"
М.М. Клименко. Теорія м'ясних продуктів. Підручник. Затверджено МОНУ як підручник для студентів спеціальності "Зберігання, консервування та переробка м'яса", "Виробництво м'ясних продуктів". Київ 2006
В.В. Архіпов., В.А. Русавська. Організація обслуговуванна в закладах ресторанного господарства. Рекомендований МОНУ як підручник для вищих навчальних закладів. Київ 2009
М.І. Машкін. Н.М. Париш. Технологія виробництва молока і молочних продуктів. Рекомендований як навчальний посібник для підготовки фахівців зі спеціальності "Збергання, консервування та переробка молока" у ВНЗ І-IV р.а. Київ 2006. 
Т.Л. Мостенська. Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості. Підручник.  Нухт. Київ 2011 
 
"Економіка та підприємництво"
М.М. Коляса. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу "Фінансовий облік"
Кінаш З.П. Короткий термінологічний словник з курсу "Економічна теорія"
Кінаш З.П. Конспект лекцій з курсу "Економічна теорія"
О.В.Лишиленко. Фінансовий облік. Підручник. Друге видання. Задтверджено МОНУ як підручник для вищих навчальних закладів. 
О.Р. Романенко. Фінанси. Підручник. Рекомендований МОНУ як підручник для вищих навчальних закладів. Київ 2009
Ю.С. Цал-Цалко. Фінансовий аналіз. Підручник. Рекомендований МОНУ як підручник для вищих навчальних закладів. Київ 2008
О.Я. Базілінська Фінансовий аналіз: теорія та практика. Навчальний посібник. Рекомендований МОНУ як підручник для вищих навчальних закладів. Київ 2009
Л.В.Білецька. Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка). Навчальний посібник. Рекомендований МОНУ як підручник для вищих навчальних закладів. Київ 2009
П.В. Труш. Макроекономіка. Навчальний посібник. Рекомендований МОНУ як підручник для вищих навчальних закладів. Київ 2008
Г.Е. Гронтовська, А.Ф.Косів Мікроекономіка. Практикум Навчальний посібник. Рекомендований МОНУ як підручник для вищих навчальних закладів. Київ 2008
  Для усіх спеціальностей
Г. В. Тиліпська. Курс лекцій з української мови (Частина І)
Г. В. Тиліпська. Курс лекцій з української мови (Частина ІІ)
Г. В. Тиліпська. Курс лекцій з української літератури (Частина ІІ) 
Г. В. Тиліпська. Курс лекцій з української мови (Частина ІІІ)
Ільків О.Я. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з хімії для студентів І курсу.
Ільків О.Я. Хімічний словник.
Ільків О.Я.Методичні вказівки о розв'язування хімічних задач.
Ільків О.Я.Тестові завдання з курсу "Органічна хімія".
Ільків О.Я.Тестові завдання з основних розділів загальної хімії.
Ільків О.Я.Тестові завдання з курсу "Неорганічна хімія".
Юфим Л.М. Курс лекцій "Економічна та соціальна географія світу" (Частина І)
Юфим Л.М. Курс лекцій "Економічна та соціальна географія світу" (Частина ІІ)
Юфим Л.М. Курс лекцій "Економічна та соціальна географія світу" (Частина ІІІ)
Юфим Л.М. Курс лекцій "Економічна та соціальна географія світу" (Частина ІV)
Юфим Л.М. Методичні вказівки до виконання практичних робіт "Економічна та соціальна географія світу" 
Юфим Л.М. Завдання для сомостійної роботи студентів. "Економічна та соціальна географія світу" 
Волошин І.О. Методичні розробки занять з курсу "Англійська мова" І курс 
Волошин І.О. Методичні розробки занять з курсу "Англійська мова" ІІ курс
Волошин І.О. Методичні розробки для виконання самостійної роботи з курсу "Англійська мова"
І.Ф. Радіонова "Економіка". Профільний рівень. Кам'янець-Подільський  2010. 
О.М. Губар "Філософія". Інтерактивний курс лекційРекомендований МОНУ як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ 2007
Г.І. Кармелюк "Теорія ймовірностей та математична статистика". Посібник для розв'язування задачРекомендований МОНУ як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ 2007
О.Є. Лугінін "Статистика". Рекомендований МОНУ як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ 2007
В.Е. Теліпко "Загальна теорія Держави і права". Навчальний посібник.  Київ 2009
О.І. Запорожець "Основи охорони праці". Рекомендований МОНУ як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ 2009
Р.Кацавець "Ділова мова: сучасний вимір". Рекомендований МОНУ як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ 2008
П.С. Гончарук "Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття". Рекомендований МОНУ як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ 2009
  Шкільні підручники
І.М. Гарасимів, К.О. Пашко, М.М. Фука. "Захист Вітчизни". Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, для хлопців) 10 клас. Рекомендований Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Тернопіль 2011. 
І.Я. Щупак, Л.В. Морозова. "Всесвітня історія". Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 10 клас. Рекомендований Міністерством освіти і науки. Запоріжжя 2010. 
П. Полянський "Всесвітня історія". Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 10 клас (рівнь стандарту, академічний рівень). Рекомендований Міністерством освіти і науки. Київ 2010. 
П. Полянський "Всесвітня історія". Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 10 клас. Таблиці, карти. Рекомендований Міністерством освіти і науки. Київ 2003. 
Т.В. Ладиченко. С.О. Осмоловський  "Всесвітня історія". Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 10 клас (профільний рівень).  Рекомендований Міністерством освіти і науки. Київ 2010. 
М.І. Бурда. Т.В. Колесник  "Математика". Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 10 клас (рівень стандарту).  Рекомендований Міністерством освіти і науки. Київ 2010. 
Г.П.Бевз, В.Г.Бевз "Математика". Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 10 клас (рівень стандарту).  Рекомендований Міністерством освіти і науки. Київ 2010. 
О.М. Афанасьєва "Математика". Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 10 клас (рівень стандарту).  Рекомендований Міністерством освіти і науки. Тернопіль 2010. 
Ф.Г. Турченко "Історія України". Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 10 клас (профільний рівень).  Рекомендований Міністерством освіти і науки. Київ 2010. 
О. Реєнт, О.Малій "Історія України". Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень).  Рекомендований Міністерством освіти і науки. Київ 2010. 
І.О. Метун, Н.М. Гупан "Історія України". Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень).  Рекомендований Міністерством освіти і науки. Видавничий дім освіта 2012. 
С.В. Кульчицький, Ю.Г. Лебедева "Історія України". Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 10 клас (академічний рівень).  Рекомендований Міністерством освіти і науки. Київ 2010. 
Й.Я. Ривкінд "Інформатика". Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 10 клас (рівень стандарту).  Рекомендований Міністерством освіти і науки. Київ 2010. 
Й.Я. Ривкінд "Інформатика". Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 10 клас (академічний рівень, профільний рівень).  Рекомендований Міністерством освіти і науки. Київ 2010. 
Н.В. Морзе "Інформатика". Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 10 клас (рівень стандарту).  Рекомендований Міністерством освіти і науки. Київ 2010. 
Є.П. Нелін "Геометрія". Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 10 клас (академічний і профільний рівні).  Рекомендований Міністерством освіти і науки. Харків  2010. 
М.І. Бурда "Геометрія". Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 10 клас (академічний рівень).  Рекомендований Міністерством освіти і науки.  2010. 
О.Я. Біляніна "Геометрія". Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 10 клас (академічний рівень).  Рекомендований Міністерством освіти і науки.  2010. 
А.Г. Мерзляк "Алгебра". Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 10 клас (профільний рівень).  Рекомендований Міністерством освіти і науки.  Харків 2010. 
А.Г. Мерзляк "Алгебра і початки аналізу". Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 10 клас (академічний рівень рівень).  Рекомендований Міністерством освіти і науки. 2010. 
Є.П. Нелін "Алгебра і початки аналізу". Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 10 клас (академічний рівень рівень).  Рекомендований Міністерством освіти і науки. Харків 2010. 
В.Ю. Пестушко "Географія". Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень).  Рекомендований Міністерством освіти і науки.  2010. 
Л.Б. Паламарчук "Географія". Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 10 клас (профільний рівень).  Рекомендований Міністерством освіти і науки.  2010. 
Л.П. Царик "Екологія". Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 10 клас (профільний рівень).  Рекомендований Міністерством освіти і науки.  2010. 
С.В. Межжерін "Біологія". Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 10 клас (профільний рівень).  Рекомендований Міністерством освіти і науки.  2010. 
П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес "Біологія". Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 10 клас (академічний рівень).  Рекомендований Міністерством освіти і науки.  2010. 
Л.В. Калініна"Англійська мова". Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 10 клас (академічний рівень).  Рекомендований Міністерством освіти і науки.  2011.