Доступ до публічної інформації

Відповідно до статті 79 Закону України "Про вишу освіту"
Положення про коледж
Кошторис на поточний рік та всі зміни до нього
Звіт про використання та надходження коштів
Інформація щодо проведення тендерних процедур
Штатний розпис на поточний рік
Відповідно до пункту 5 статті 34 Закону України "Про вищу освіту":
Щорічний звіт директора
Відповідно до статті 36 та пункту 3 статті 79 Закону України "Про вищу освіту":
Положення про педагогічну раду ЛКММП НУХТ
Оприлюднені рішення педагогічної ради ЛКММП НУХТ
Положення про організацію навчального процесу
Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення
Положення, яким визначено порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором
Положення про екзаменаційну комісію
Рішення педагогічної ради про затвердження стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності коледжу
Рішення педагогічної ради про визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості освіти
Положення про відділення
 
 
Відповідно до пункту 3 статті 79 Закону України "Про вищу освіту":
Відповідно до пункту статті 44 та пункту 3 статті 79  Закону України "Про вищу освіту" та з метою забезпечення об'єктивності та відкритості під час прийому до вищих навчальних закладів:
Положення про приймальну комісію
Відповідно до статті 40 та пункту 3 статті 79 Закону України "Про вищу освіту":
Інформація  про діяльність органів студентського самоврядування
Положення про орган студентського самоврядування
Відповідно до пункту 5 статті 39 та пункту 3 статті 79 Закону України "Про вищу освіту":
Колективний договір
Правила внутрішнього розпорядку