Виховна робота та виховні заходи

Виховна година на тему "Молодь проти наркоманії"
Виховна робота в коледжі займає провідне місце в роботі педагогічного колективу. Головною метою коледжу є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного вибору свого місця в житті. Кожного дня ми намагамося виховати громадянина-патріота своєї Батьківщини, готового до подальшої освіти і трудової діяльності, з вільними політичними і світоглядними переконаннями.
 
          Основними напрямками виховної роботи в коледжі є:
  •  національно-патріотичне виховання – формування патріотичних почуттів, національної свідомості і людської гідності, любові до рідної мови та землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розвитку своєї держави;
  • професійне виховання – прищеплення у студентів любові до обраної професії;
  • родинно-сімейне виховання - виховання загальнолюдських норм поведінки у відношеннях до батьків та родини, прищеплення  якостей сім’янина; ознайомлення студентів з основами етики і психології сімейного життя;
  • фізичне та екологічне виховання - утвердження здорового способу життя як невід’ємного елемента загальної культури особистості; забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона й зміцнення її фізичного, психічного та духовного здоров’я; виховання свідомого виконання норм поведінки в природі, яке виключає нанесення збитків, забруднення навколишнього середовища; готовності до природоохоронної діяльності

        Систему організації виховної роботи очолює заступник директора з виховної роботи Лакоцька Леся Петрівна та забезпечують: адміністрація, завідуючі відділень, викладачі, куратори груп, вихователі гуртожитку, профспілковий комітет студентів, органи студентського самоврядування та спортивні секції, Тобто у виховному процесі задіяні всі підрозділи коледжу, що робить його більш ефективним.

.       Особливу увагу у забезпеченні навчально-виховного процесу приділяють куратори груп. Вони організовують систему відносин через різноманітні види виховної діяльності, створюють умови для якнайкращого самовираження кожного із студентів, сприяють встановленню суспільної позиції та моральному самовираженню особистості. Куратори  створюють необхідні передумови для соціальної адаптації студентів та залучення їх до виховних заходів, що відбуваються у коледжі.  Вони допомагають студентам правильно оцінити свої сили, прищеплюють любов до обраної професії, усіма силами допомагають своїм вихованцям піднятись на більш високий рівень освіченості і загальної культури, професійної кваліфікації та громадської активності.
 
           Основними завданнями кураторів є
  • спільна цілеспрямована робота з виховання студентів шляхом залучення батьків до навчально-виховного процесу;
  • ознайомлення з сімейним станом студентів з метою цілеспрямованої виховної роботи;
  • індивідуальні бесіди з батьками з метою виявлення особливостей у поведінці або стану здоров’я дітей;
  • інформування батьків про результати навчання та дисципліни їх дітей;
  • сприяння творчому та всебічному розвитку особистості.
Перун Галина Петрівна
куратор групи 21/22
Бунь Софія Йосипівна
куратор групи 23/24
Гук Руслана Володимирівна
куратор групи 25
Дикий Володимир Мирославович
куратор групи 31/32
Коляса Марія Михайлівна
куратор групи 33
Любчак Оксана Михайлівна
куратор групи 34
Папроцька Олена Валеріївна
куратор групи 35
Бернат Валерія Олександрівна
куратор групи 25С
Маслійчук Ольга Богданівна
куратор групи 11/15
Ільків Олена Ярославівна
куратор групи 12
Юфим Любов Михайлівна
куратор групи 13/14
Волошин Ірина Олегівна
куратор групи 13с
Крупник Лілія Тарасівна
куратор групи 15с