Акредитація спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та баржова діяльність»

 07.06.2019 р. у нашому навчальному закладі  закінчилася  акредитація освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та баржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та баржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

В коледжі працювала експертна комісія у складі:

  1. Бойчик Ірина - доцент кафедри підприємництва і торівлі Тернопільського національного економічного університету , кандидат економічних наук, доцент, голова комісії;

  2. ​Кушнір Галина Володимирівна - голова циклової комісії торгівлі та маркетингу Хмельницького торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету